Tietosuojaseloste

04.06.2018 | Henkilötietolain (523/99) 10 § | EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679


Rekisterin ylläpitäjä, rekisteriasioiden vastuu- ja yhteyshenkilö, yhteystiedot
Materia ry, muotoilu ja taideteollisuusyhdistys (Y-tunnus _____), Marianne Titiinen, +358 (0)50 413 2752, materiary(at)gmail.com

Rekisterin nimi
Materia ry, jäsentieto- ja yhteydenottorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja sisältö
Jäsenhakulomakkeen lähettäjän henkilötietoja kerätään ja tallennetaan hakijan hakukelpoisuuden varmistamiseksi, yhteydenottolomakkeen lähettäjän tietoja yhteydenottoja varten. Rekisteriin tallennettaan jäsenhakulomakkeeseen täytetyt hakijan tiedot kokonaisuudessaan ja yhteydenottolomakkeelta nimi ja sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet ja säilytys
Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan jäsenhaku- ja yhteydenottolomakkeen vastaanottamisen yhteydessä. Henkilötietoja säilytetään asianmukaisesti tietoturvaa noudattaen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei julkaista eikä luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Rekisterin tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä vain niin kauan, kuin on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Materia ry käsittelee ja tallentaa vain heille tulleita henkilötietoja. Tallennettuja tietoja käsittelee luottamuksellisesti vain yhdistyksen henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Tietoja säilytetään asiamukaisesti tietoturvaa noudattaen.

Tarkastusoikeus
Hakijalla ja yhteydenottajalla on oikeus tarkastaa tietonsa rekisterin ylläpitäjältä ja hänellä on oikeus pyytää rekisterin ylläpitäjää oikaisemaan tai poistamaan hänestä kerättyjä tietoja. Tarkastus-, oikaisu- tai poistopyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin ylläpitäjälle.

Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterin ylläpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön muuttuminen voi edellyttää tietosuojaselosteen päivittämistä. Tämän vuoksi kehotamme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.