Ajankohtaista

Kolme toimijaa - yhteinen tuottaja

Kolmen ammatillisen toimijan – Luovan valokuvauksen keskuksen, Jyväskylän Taiteilijaseuran ja Materia ry:n – vuoden kestävän pilottihankkeen aikana kehitetään kolmen toimijan tuottajayhteistyön toimintamalli.

Yhteisen tuottajan tehtäviksi on ajateltu mm. toimijoiden omien ja kaikkien toimijoiden yhteisten tapahtumien organisointi ja järjestäminen, uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen, erilaisten rahoitusmallien rakentaminen ja kumppanien toiminnan markkinointi ja monipuolinen tiedottaminen. Tärkeimpänä ja oleellisimpana tehtävänä hakijatahot näkevät kehitystyön, joka rakentaa toimintamalleja, jotka luovat jatkuvuutta maakunnanlaajuiselle laajalle yritysyhteistyölle ja visuaalisten taiteiden saavutettavuudelle.

Yhdessä toimiminen luo synergiaa, joka mahdollistaa yksittäisen tahon resursseja, suurempien hankkeiden toteuttamisen ja uusien toimintatapojen hyödyntämisen. Tavoitteena on jatkaa yhteistyötä pilottihankkeen toimintamallin pohjalta tulevaisuudessa. Hanke parantaa taiteen ja muotoilun tasa-arvoista saavutettavuutta maakunnassa sekä luo uudenlaista kaupunkitilaa ja aktivoi kuntakeskusten julkisia tiloja.

Apurahaa vastaanottamassa

Jyväskylän taiteilijaseuran Kristiina Lempiäinen-Trzaska vataanotti Keski-Suomen kulttuurirahaston apurahan yhdessä Materia ry:n Mariannen Tiitiäinen-Ritvasen ja Luovan valokuvauksen keskuksen Mikko Auerniityn kanssa.

Apurahaa vastaanottamassa

Apurahalla rahoitetaan vuoden kestävä kolmen toimijan tuottajayhteistyön toimintamallin pilottihanke.

Apurahaa vastaanottamassa

Iloisia apurahojen saajia - juhlimassa mm. Jyväskylän taileilijaseuran toiminnanjohtaja Tuija Ollikainen ja Kristiina Lempiäinen-Trzaska, Materia ry:stä puheenjohtaja Marianne Tiitiäinen-Ritvanen, henkilökohtaisen apurahan saaneet Sini Kolari + Kristian Venäläinen, Katja Rauhamäki mukana juhlimassa. Luovan valokuvauksen keskuksesta mm. valokuvaaja Niina Vehmaaja ja puheenjohtaja Mikko Auerniitty.

Materian jäsenten yksityis- ja yhteisnäyttelyt

Kerran vuodessa Suomen käsityön museon Näytönpaikassa, Kilpisenkatu 12, Jyväskylä.

Tarkemmat tiedot ilmoitetaan tällä sivulla. Lisätietoja myös Suomen käsityön museon sivuillla >