Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki muotoilun ja taidekäsityön kentällä ammatillisesti toimivat henkilöt. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu n. 30 jäsentä useilta muotoilun ja käsityön aloilta. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Yhdistyksen tavoitteena on tarjota keskisuomalaisille taidekäsityön ja käsityömuotoilun ammattilaisille väylä verkostoitumiselle. Yhteistyön avulla synnytetään toimintaa, kuten näyttelyitä, messuosallistumisia ja koulutusta.

Erilaisia jäseniä

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat anoa kaikki, jotka ovat valmistuneet muotoilualan korkea-asteelta tai ammattikorkeakoulusta, tai jotka ovat muulla tavoin hankkineet vastaavan ammattipätevyyden.

Kokelasjäsen

Yhdistykseen voi kuulua myös kokelasjäseniä. Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä alan opiskelijoita tai vastavalmistuneita sekä alalla työskenteleviä.

Kannatusjäsen

Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Jäsen- ja liittymismaksut

Jäsen- ja liittymismaksut peritään hakijan tultua hyväksytyksi Materia ry:n jäseneksi.

Jäsenmaksut

- Varsinainen jäsen 30 €
- Kokelasjäsen 15 €
- Kannatusjäsen 100 €. Kannatusjäseneltä ei peritä liittymismaksua.

Liittymismaksu

Materia ry:n liittymismaksu on 30,00 €. Liittymismaksu peritään jäsenmaksun yhteydessä. Liittymismaksua ei palauteta.

Jäseneksi hakeminen

Tutustu ensin hakukelpoisuuksiin Hae jäseneksi -sivulla, jonka jälkeen voit täyttää sähköisen jäsenhakemuksen. Yhdistyksen varsinaisesta jäsenyydestä, kokelas- ja kannatusjäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua myös kunniajäseniä.