Jäsenyys

Jäseneksi ovat tervetulleita kaikki muotoilun ja taidekäsityön kentällä ammatillisesti toimivat henkilöt. Tällä hetkellä yhdistykseen kuuluu hieman alle 30 ammattilaista useilta muotoilun ja käsityön aloilta. Tervetuloa mukaan toimintaan!

Jäseneksi hakeminen

Jäseneksi haluava voi täyttää sähköisen hakulomakkeen. Jos haluat toimittaa hakulomakkeen jollain muulla tavalla, ota yhteyttä Materiaan. Tutustu myös yhdistyksen sääntöihin (PDF).

Yhdistyksen varsinaisesta jäsenyydestä, kokelas- ja kannatusjäsenyydestä päättää yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua myös kunniajäseniä.

Jäsen- ja liittymismaksut

Jäsenmaksut

- Varsinainen jäsen 30 €
- Kokelasjäsen 15 €
- Kannatusjäsen 100 €. Kannatusjäseneltä ei peritä liittymismaksua.

Liittymismaksut

Materia ry:n liittymismaksu on 20,00 €. Liittymismaksu peritään jäsenmaksun yhteydessä. Liittymismaksua ei palauteta.

Jäsen- ja liittymismaksut peritään hakijan tultua hyväksytyksi Materia ry:n jäseneksi.

Erilaisia jäseniä

Varsinainen jäsen

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat anoa kaikki, jotka ovat valmistuneet muotoilualan korkea-asteelta tai ammattikorkeakoulusta, tai jotka ovat muulla tavoin hankkineet vastaavan ammattipätevyyden.

Kokelasjäsen

Yhdistykseen voi kuulua myös kokelasjäseniä. Kokelasjäseneksi voidaan hyväksyä alan opiskelijoita tai vastavalmistuneita sekä alalla työskenteleviä.

Kannatusjäsen

Yhdistykseen voi kuulua myös kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä ja oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.