Marraskuu 2023

Materian jäsenkirje 2 marraskuu 2023

Hei marraskuuhun!

Käsityöläisten kiireisin aika edessä ja Materialla mahtava vuosi takana, tämän voimme todeta jo nyt. Olemme taas hallituksen kanssa koonnut teille tiedotettavaa ja nyt on mahtava paketti koossa, lukekaa siis alusta loppuun.

Terveisin
HallitusErasmus-terkut Espanjasta

Training Course: Sustainable Entrepreneurship, Valuing Eco-Environmental and Social
Dimensions.

Espanja, Huelva.
Syyskuu 2023

Osallistuimme Erasmus+ aikuiskoulutuksen järjestämälle kurssille Espanjan Andaluciassa syyskuussa. Aiheena oli Training Course: Sustainable Entrepreneurship, Valuing Eco-Environmental and Social Dimensions.

Kurssilla käsittelemme teemoja kestävästä kehityksestä yritystoiminnassa. Kestävä kehitys jakautuu ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Pohdimme kurssilla miten kukin voisi omassa työssään ottaa näitä näkökulmia huomioon ja erityisesti miten edistää konkreettisia askelia omassa tekemisessä.

Katja käyttää työssään yrittäjänä ja opettajana materiaalina pääasiassa vanhaa, käytettyä ja kierrätettyä ikkunalasia. Katjan oivallus oli, että hän voisi edelleen korostaa tätä materiaalin arvoa ja hienoutta työssään ja tuoda esille mitä vaikutuksia kierrätetyllä materiaalilla laajemmin on.

Anun oivallus liittyi keskustassa liikkumiseen ja liikkumisen tapoihin: voisiko hän edesauttaa ja toimia kävely- ja pyöräilykulttuurin puolestapuhujana yritystoiminnassaan?

Mitä Anitta ja Hannele pohtivat näistä teemoista? Katso videolta mitä osallistujat kertovat omin sanoin kokemuksistaan Erasmus+ aikuiskoulutuksessa ja ylipäätään mahtavasta Espanjan-reissusta joka toteutettiin syyskuussa 2023!


https://www.youtube.com/watch?v=4ktsgQRuv7c
https://www.youtube.com/watch?v=49bcXocGvRk
https://www.youtube.com/watch?v=T6Ir8iPQxyw
https://www.youtube.com/watch?v=2HGDbuO1Tqc

Kansainvälisin terveisin
Marianne”Mielestä materiaksi” Saarijärven kesänäyttelyn kokemuksia ja erityisesti konsepti
esitellään seuraavassa jäsenkirjeessä alkuvuodesta 2024.
TAD Tampereen näyttelyn 2 supertähteä, Suvi Nurmi ja Juhani Risku kertovat alla ajatuksistaan näyttelyprosessista.


Juhani Risku:

Materia ry Tampereen arkkitehtuuri- ja designviikolla 2023

Tampereen TAD-osallistuminen oli luonteva jatko Saarijärven kesänäyttelyllemme. Olimme jo kerran yhteen koottuna nähneet tarjontamme, joka siirretäisiin Tampereelle.

Kun kävimme Mariannen ja Miikan kanssa heinäkuun lopulla tutustumassa Finlaysonin Kutomosali 3:n tiloihin, yllätyin miten hieno paikka on sekä rakennus itsessään että Kutomosali. Saimme paljon tilaa, noin 250 m², jolloin ihmettelimme, miten tila täytetään. Tarvitsisimme siis paljon lisää teoksia Saarijärven kesänäyttelyn teosten lisäksi.

Suunnittelu ja rakentaminen
Suunnittelu pääsi alkamaan ensimmäisillä luonnoksilla elokuussa. Suunnittelutiimimme oli Marianne ja minä (JRi). Suurin työ oli kartoittaa kaikki näyttelyyn tulevat teokset ja löytää niille sopiva paikka tekijöiden ripustustoiveiden mukaan. Kaikki olivat tehneet selkeät esillepano-ohjeet, joita oli helppo seurata ja soveltaa. Onneksi mittasimme ja valokuvasimme salin, sillä TAD- tai joku muu toimitti pohjakuvan vasta syyskuun puolessa välissä. Saimme teokset alustaville paikoilleen pohjapiirustukseen syyskuun puolessa välissä.

Rakentaminen alkoi teosten sisään kantamisella, mikä kesti noin neljä tuntia, eli puolet ensimmäisestä päivästä. Suvin kärryt olivat ratkaiseva apu, ne mahtuivat hissiin ja millilleen useasta ovesta aina perille asti. Varsinaista tavarahissiä rakennuksessa ei ole. Tehtyjen suunnitelmien perusteella teokset kannettiin suoraan niille varatuille paikoille. Jokainen sai seinätilaa noin neljä metriä, tai vapaata lattiatilaa ja katosta ripustettavaa tilaa tarpeen mukaan, ja vitriinejä riittävästi. Vitriinejä, joista etukäteen ei ollut mitään informaatiota, oli todella paljon ja erilaisia, lasiosaltaan jopa noin 60 cm korkeita. Nyt me tunnemme nyt paremmin TADin näyttelykaluston ja olosuhteet paremmin kuin TAD itse. Muun muassa sopivat vitriinit saa se, joka hakee ne itselleen ensimmäisenä.

Ripustuksessa vaativimmat ratkaisut tehtiin ensin, väliajalla selkeimmät ja sen jälkeen alkoi teosten siirtely niin, että näyttely jalostui hienoksi. Rajasimme oman tilamme erilleen Moduksen näyttelystä mustilla verhoilla ja sisääntuloon saatiin Materian uusi, suuri laserleikatusta vanerista valmistettu logo. Haastavin kantaminen oli Suvin kahdessa vedenneidossa: ne kannettiin kolmanteen kerrokseen portaita pitkin.

Avajaiset
Avajaiset olivat hyvin järjestetyt ja väkeä oli yli sata henkeä. Olimme näyttelykierroksen viimeinen kohde, jossa Marianne kertoi näyttelymme sisällöstä ja töistä. Itse sain sanoa muutamana sanan, joissa haastoin arkkitehdit kutsumaan hankkeisiinsa muotoilijoita, taiteilijoita ja käsityöläisiä niin, että uudesta rakennuksesta jalostuu kokonaistaideteos. Näin tapahtui 1900-luvun alun molemmin puolin. Näen rakentamisessa tarpeen juuri taiteen, muotoilun ja käsityön ottamisen mukaan jo hankkeen alussa. Olen itse tehnyt näin aikaisemmissa hankkeissani, jolloin teokset ovat olleen osa rakenteita ja myös erillisiä kohteita ja detaljeja.

Purku ja laskelmia
Näyttelyn purku on nopeampaa kuin pystytys. Teosten pakkaus on aikaa vievää, samoin tarkka lastaus autoihin. Erityinen tapaus oli saada kahden henkilön voimin Suvin vedenneidot alas: teoksille rakennettiin sukset ja ne laskivat saattaen portaat alas ja siitä liu’uttamalla ylös autoon.

TAD-näyttelyn kokonaistyöaika
– kirjasin suunnitteluun kulunutta tehollista aikaa 22 tuntia ja rakentamiseen 24 tuntia. Purkamiseen meni 7 tuntia
– ajomatkakilometrit olivat JKL–TRE 600 km (4 x 150 km, eli 2 x eestaas) ja TAD–Asunto 40 km (4 x 10 km, 2 x eestaas)
– matka-aika JKL–TRE yhteensä 8 h (JKL–TRE, rakentaminen ja purku), TAD–Asunto 2 h (4 x 0,5 h), eli ajamiseen kului noin yksi työpäivä
– rakentaminen kesti 3 pv (ke, to, pe) ja purku 1 pv (ma), eli näyttelyn rakentajat ja purkajat tekivät neljä päivää statistin tehtäviä ja olivat siis tuon ajan poissa muotoilu- ja taidetyöstään
– vertailun vuoksi rakennushenkilön tuntipalkka on keskimäärin noin 16,5 €/h, autonkuljettajan noin 15,0 €/h, kokeneen suunnittelijan noin 26 €/h.

TAD-tiedotus oli erikoista, kun järjestäviä organisaatioita on 3–4. Minulle on vieläkin epäselvää organisaattoreiden rooli, vastuut ja mikä on se neljäs taho. Samoin, tilojen piirustuksia korkeus- ja sähkömerkintöineen ei ole, vitriiniluettelo mittoineen puuttuu. Onneksi asia ratkesi paikan päällä tuottaja Johanna Revon toimesta!

Lopuksi
Ehdotus: Toivoisin Materia ry:n jäsenten vuorollaan ottavan vastuullisia tehtäviä hoitaakseen hallituksessa, näyttelyiden suunnittelussa, organisoinnissa ja rakentamisessa. Näin työkuorma jakautuisi tasaisesti jäsenten kesken.

TAD-viikko on liian lyhyt siihen ladattuun muotoilu- ja taidetyöhön nähden, koska sama näyttely voisi helposti jatkaa kolmannelle tai neljännelle paikkakunnalle.

Kiitokset
Haluan esittää suurkiitokset kaikille Materia ry:n jäsenille loistavien teosten tekemisestä ja osallistumisesta niillä TAD-näyttelyymme! Näyttely oli runsas, monipuolinen ja korkealaatuinen. Voimme uskaltautua mihin tahansa koettuamme TADin.

Erityisesti kiitän niitä henkilöitä, jotka tulivat ripustamaan omia teoksiaan, ja niitä, jotka tulivat auttamaan niin kantamisessa kuin ripustuksessakin. Lisäksi suurkiitos näyttelyn jälkeisestä pakkausavusta! Itseripustus ja apupakkaus olivat ainakin kahden työpäivän osuus, joka helpotti rakentaja-purkajia ratkaisevan paljon. Näyttelyn suunnittelussa ja järjestelyissä Marianne oli uuttera, kokenut ja keskeinen tekijä. Suvi ja Katja rakentaessaan virittivät näyttelyn loistokuntoon. Suvi ja ruuvinväännin oli koko pystytyksen sujuvin kaksikko. Kiitos teille!

Materia ry yhdessä Modus ry:n kanssa muodostivat ainutlaatuisen näyttelyn, jossa esillä oli yhtä aikaa Suomen parasta ja merkittävintä muotoilua ja taideteollisuutta.

Terveisin, JuhaniSuvi Nurmi:

Ajatuksia näyttelyiden tuottamisesta

Koska olin molemmissa työryhmissä (Saarijärven näyttely ja TAD) mukana, totean yleisesti, että kokonaisuudessaan näyttelyiden ripustus- ja purku-urakat olivat varsin positiivisia kokemuksia. Molemmissa oli hyvää se, että näyttelyillä oli yksi suunnittelija, jonka ohjeilla teoksia ripustettiin paikoilleen. Toki paikan päällä katsottiin kokonaisuutta vielä yhdessä ja muutoksia tehtiin, jos ne katsottiin teosten välisen dialogin kannalta tärkeäksi. TAD:ssa tilan kolmiosaisuus vaikutti myös siihen, että joidenkin teosten etukäteen suunniteltua paikkaa muutettiin paremmaksi.

TAD:in näyttely osoittautui suuremmaksi projektiksi kuin mitä etukäteen henkilökohtaisesti arvioin. Oman haasteensa toi näyttelypaikan sijainti, sokkeloisuus ja teosten suuri määrä. Pelkästään teosten siirtämiseen autoista näyttelytilaan 4:een kerrokseen meni paljon aikaa. Onneksi paikalla olivat myös Pipa Rauhamäki, Timo ja Miika. Juhani Risku oli tehnyt näyttelystä loistavan etukäteissuunnitelman, jonka mukaan teokset pystyttiin kantamaan suoraan paikalleen. Ripustusryhmään liittynyt Katja Rauhamäki oli aivan korvaamaton apu koska ripustamista oli niin paljon. Päivät muodostuivat pitkiksi, mutta siltikin jäi hyvä mieli, koska yhteistyömme sujui niin mutkattomasti ja joustavasti. Marianne Tiitinen-Ritvanen teki myös ison työn alkuselvityksineen ja majoitusten järjestelyineen.

Teosten yhteiskuljetus sujui erittäin hyvin. Pyysin ilmoittautumista kuljetukseen, teosten huolellista pakkaamista ja pakkausmateriaalien nimikointia ja näitä ohjeita noudatettiin hyvin. Muutoin niitä ei olisi saanut järkevästi ja turvallisesti autoon. Moni oli laittanut mukaan myös ripustus-/pakkausohjeita ja ripustusta oli myös valmisteltu mm. siimoilla yms. ja se helpotti valtavasti teosten ripustusta ja myös pakkaamista näyttelyn päätyttyä. Antamiani kellonaikoja teosten toimittamiselle noudatettiin ja joustoa löytyi, kun lähtöaikaamme Tampereelta takaisin ei pystynyt varmuudella sanomaan. Onneksi Eeva Flyktman ja Kati Haapanen pakkasivat omiensa lisäksi lukuisan määrän teoksia kuljetuskuntoon. Muutoin paluu olisi venynyt vieläkin myöhempään.

Koska molemmissa näyttelypaikoissa oli portaat, Tampereella neljä kerrosta, olisin toivonut siihen kantohommaan lisää porukkaa. Aikataulu oli muutoin ihan riittävä eikä varsinaista kiireen tuntua tullut. Ehkä vähän siinä vaiheessa, kun meille kerrottiin perjantaina noin kello 13, että: ”siivotkaahan ylimääräiset pois, kun tämä näyttelyhän on ollut jo tunnin yleisölle avoin…” Eli meillä oli tiedossa avajaisten alku, klo 18.30 mutta tämä näyttelyn aukioloaika oli jäänyt mainitsematta. Mutta siitäkin selvittiin ja ne pari aikaista kävijää ymmärsi tilanteen. Eikä meillä kyllä ollut ihan hirveästi tehtävääkään jäljellä.
Seuraavalla kerralla pitää muistaa ottaa vielä tarkemmin huomioon näyttelypaikan sijainti, kulkuväylät ja niiden leveydet. Jos on paljon kannettavaa, portaita ja käytäviä, on saatava mukaan enemmän apuvoimia ja sisällä käytettäviä kärryjä. Näyttelyn purkuun ja teosten pakkaamiseen on myös lähtökohtaisesti varattava enemmän tekijöitä. Muutoin pidän systeemistä, jossa on yksi suunnittelija, joka pääosin tekee päätökset ja muut toimivat ripustuksessa käytännön apuna.

Näyttelystä tuli mielestäni tosi hieno ja siihenhän vaikuttaa lähtökohtaisesti teosten korkea laatu, määrä ja tyylikkyys. Kuulin näyttelyä kehuttavan vuolain sanoin enkä ihmettele. Suuret näyttävät tekstiilikokonaisuudet, herkät lasityöt, uniikit korut sekä yleisesti monipuolinen materiaalien käyttö muodostivat kontrasteja ja tekivät näyttelystä mielenkiintoisen ja myös yllätyksiä tarjoavan.

Terveisin
Suvi


Tulevista näyttelyistä

Materian kesänäyttely 2024
Ensi vuonna 2024 on tarkoitus myös järjestää Materian kesänäyttely. Olisitko sinä tai jäsenistä koostuva työryhmä innokas tuottamaan näyttelyn kesän 24 aikana? Ota pikaisesti yhteyttä materiary@materiary.fi

Näytönpaikka Suomen Käsityön museossa 2024
Samoin jo perinteeksi tullut hieno yhteistyö Suomen Käsityömuseon ja Materian Näytönpaikan vuosinäyttely kaipaa uutta tuottajaa, ilmoittaudu tähän myös Materian sähköpostiin jo tämän vuoden aikana.Muita asioita:


-Materia miettii jäsenille kohdistettuja koulutuksia ensi vuodelle  ja kysyykin teiltä jäseniltä, olisiko jollekin tarvetta. On kyselty kurssia näyttelyyn osallistujan näkökulmasta, tai tuotteiden hinnoitteluun liittyviä opastuksia. Laita viestiä ja kerro toiveistasi.

-Muistathan päivittää Materian nettisivuilla olevat tietosi, jos ne muuttuu tai jos ne ovat vanhentuneet. Sivuilla käy kokoajan enemmän kävijöitä ja ne ovat myös sinun virtuaalinen käyntikorttisi. Jäsensivustolla on hyvät infot, miten toimia.

-Jos sähköpostiosoitteesi muuttuu, ilmoita siitä heti Materian hallitukseen, niin jäsenkirjeet ja infot tulee sinulle oikeaan osoitteeseen


PS. Hallitukselta tulee joulukuussa vielä Joulutervehdys, jossa hieman “perkaamme” tarkemmin kulunutta vuotta.